Regulamin

Właścicielem serwisu www.porzadkowanie-grobow.pl i jednocześnie wykonawcą oferowanych na niej usług jest firma

Marek Bielak Przedsięborstwo Handlowo-Usługowe, ul. Wielkowiejska 53, 27-215 Wąchock, NIP : 6641026580, REGON: 290503220.

1. DEFINICJE

 

 • NAGROBEK POJEDYNCZY – usypana mogiła, pomnik, płyta lub nagrobek o szerokości nieprzekraczającej 100cm.

 

 • NAGROBEK PODWÓJNY – płyta lub nagrobek o szerokości przekraczającej 100cm ale nie większej niż 200cm.

 

 • GROBOWIEC – piwnica, nagrobek lub grobowiec o szerokości przekraczającej 200cm.

 

 • USŁUGA PODSTAWOWA – Usługa pielęgnacyjna polegająca na sprzątnięciu grobu i jego otoczenia, usunięciu starych zniczy i kwiatów, zapaleniu małego znicza, przesłaniu zdjęcia grobu zastanego przed realizacją usługi i po jej zakończeniu za pomocą poczty e-mail.

 

 • MYCIE – Usługa czyszcząca polegająca na umyciu całego grobu wodą z dodatkiem środków czyszczących. Dla ochrony nagrobka usługa wykonywana ręcznie przy użyciu gąbek lub bawełnianych ścierek.

 

 • WOSKOWANIE –  Usługa pielęgnacyjno-czyszcząca polegająca na wywoskowaniu specjalistycznym środkiem całego nagrobka. Dla ochrony nagrobka usługa wykonywana ręcznie, przy użyciu pasty woskującej oraz bawełnianych ścierek. Przed woskowaniem nagrobka wykonywana jest usługa mycia.

 

 • ZNICZ MAŁY – Znicz szklany lub plastikowy o wysokość do 15 cm. Znicz z wkładem parafinowym lub zalewamy.

 

 • ZNICZ ŚREDNI – Znicz szklany o wysokości od 16cm do 25cm. Znicz z wkładem olejowym lub parafinowym.

 

 • ZNICZ DUŻY – Znicz szklany o wysokości powyżej 26cm. Znicz z wkładem olejowym lub parafinowym.

 

 • USŁUGA JEDNORAZOWA – Jednorazowo zlecona przez Klienta realizacja usługi podstawowej i usług dodatkowych w okresie wskazanym przez Klienta.

 

 • USŁUGA KWARTALNA Usługa abonamentowa obejmująca trzykrotną realizację usługi podstawowej i usług dodatkowych, zleconych przez Klienta. Pierwsza wizyta ekipy pielęgnacyjno-czyszczącej następuje w pierwszym tygodniu miesiąca następującego po miesiącu w którym usługę zlecono. Kolejne wizyty pracowników następują w każdym pierwszym tygodniu dwóch kolejnych miesięcy. Na życzenie Klienta istnieje możliwość uzgodnienia innych terminów realizacji usług. Warunkiem realizacji zamówienia jest opłacenie usługi przez Klienta.
 • USŁUGA PÓŁROCZNA – Usługa abonamentowa obejmująca sześciokrotną realizację usługi podstawowej i usług dodatkowych, zleconych przez Klienta. Pierwsza wizyta ekipy pielęgnacyjno-czyszczącej następuje w pierwszym tygodniu miesiąca następującego po miesiącu w którym usługę zlecono. Kolejne wizyty
  pracowników następują w każdym pierwszym tygodniu pięciu kolejnych miesięcy. Na życzenie Klienta istnieje możliwość uzgodnienia innych terminów realizacji usług. Warunkiem realizacji zamówienia jest opłacenie usługi przez Klienta.

 

 • USŁUGA ROCZNA – Usługa abonamentowa obejmująca dwunastokrotną realizację usługi podstawowej i usług dodatkowych, zleconych przez Klienta. Pierwsza wizyta ekipy pielęgnacyjno-czyszczącej następuje w pierwszym tygodniu miesiąca następującego po miesiącu w którym usługę zlecono. Kolejne wizyty pracowników następują w każdym pierwszym tygodniu 11 kolejnych miesięcy. Na życzenie Klienta istnieje możliwość uzgodnienia innych terminów realizacji usług. Warunkiem realizacji zamówienia jest opłacenie usługi przez Klienta.

 

2. ZAMÓWIENIE USŁUG:

Aktualne informacje na temat opłat za realizację poszczególnych usług znajdują się w zakładce „cennik”.

Usługę można zlecić:

 • przy pomocy znajdującego się na stronie formularza zamówienia;
 • pisząc wiadomość e-mail na adres biuro@porzadkowanie-grobow.pl
 • telefonicznie.

 

Zlecając usługę należy podać poniższe informacje:

 • dane kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;
 • rodzaj usługi podstawowej oraz zakres usług dodatkowych.
 • lokalizację grobu, (nazwa cmentarza, w miarę możliwości jak najdokładniejsza lokalizacja grobu), imię i nazwisko zmarłego lub zmarłych oraz datę śmierci.

 

3. PŁATNOŚĆ ZA USŁUGI

 • Przelewem: Usługa jest realizowana po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy

 

4. REALIZACJA USŁUG

Usługi jednorazowe realizowane są w przeciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty lub w późniejszym okresie wskazanym przez Klienta. Marek Bielak P.H.U. zastrzega możliwość realizacji usługi z jednodniowym opóźnieniem lub przyśpieszeniem, w stosunku do daty wskazanej przez Klienta. Usługi zlecone z datą przypadająca na okres wolny od pracy, mogą zostać zrealizowane w najbliższym dniu roboczym.

 

W usługach abonamentowych pierwsza wizyta ekipy pielęgnacyjno-czyszczącej następuje w pierwszym tygodniu miesiąca następującego po miesiącu w którym usługę zlecono. Kolejne wizyty pracowników następują w każdym pierwszym tygodniu kolejnych miesięcy objętych abonamentem. Na życzenie Klienta istnieje możliwość uzgodnienia
innych terminów realizacji usług. Warunkiem realizacji zamówienia jest opłacenie usługi przez Klienta.

 

W okresie zimowym usługa mycia i woskowania realizowana jest wyłącznie w dni z dodatnią temperaturą powietrza.

 

5. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient może anulować zamówioną usługę nieodpłatnie i bez podania powodu w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia, pod warunkiem, że realizacja usługi nie została rozpoczęta lub zakończona.

Prośby o anulowanie zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@porzadkowanie-grobow.pl

 

6. REKLAMACJE

Reklamacje przyjmowane są drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@porzadkowanie-grobow.pl

Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Spółkę Usługi niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Podstawy reklamacji nie mogą stanowić okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania firma nie odpowiada.

Reklamacja winna zawierać dane Klienta oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Marek Bielak P.H.U. zwraca się do Klienta z prośbą o podanie szczegółów świadczonej usługi.

Firma rozpatruje reklamację w terminie do 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.

W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie ze względu na konieczność szczegółowego wyjaśnienia okoliczności Marek Bielak P.H.U. poinformuje o tym Klienta podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

 

7. POZOSTAŁE INFORMACJE

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klienci podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich przez Sprzedającego w celu realizacji zamówionej usługi. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., złożenie zamówienia u Sprzedającego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
przez Klienta powyższego regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 

Po wykonaniu usługi wysyłane są zdjęcia grobu, potwierdzające wykonanie usługi, bezpłatnie drogą elektroniczną lub za dopłatą w formie listowej.

 

Firma Marek Bielak P.H.U. zastrzega możliwość opóźnień w realizacji usług w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych.

Przy zamówieniach zagranicznych płatności realizujemy w walucie polskiej (PLN).

Gwarantujemy wysoką jakość i indywidualne podejście do każdego klienta.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z warunków atmosferycznych, aktów wandalizmu i kradzieży.

Powyższa oferta nie stanowi cennika w rozumieniu ART. 66 par. 1 KC.

Za wykonane usługi wystawiane są rachunki uproszczone lub faktury VAT na życzenie klienta. Podstawa prawna. art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.